Skip to Content

Disclaimer

ALGEMENE INFORMATIE

Ik verschaf algemene educatieve informatie over diverse onderwerpen op deze website als een openbare dienst, die niet moet worden opgevat als professioneel advies. Dit zijn uitsluitend mijn persoonlijke meningen.

De term “u” verwijst naar iedereen die de website gebruikt, bezoekt en/of bekijkt.

Gelieve deze Disclaimer zorgvuldig te lezen, en ik behoud me het recht voor om deze op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn door deze Disclaimer, samen met onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid. Uw voortdurend gebruik van onze website, programma’s, producten en/of diensten betekent dat u akkoord gaat met toekomstige wijzigingen en updates van deze Disclaimer. U mag onze website niet bezoeken of gebruiken indien u niet door deze Disclaimer gebonden wenst te zijn.

MEDISCHE / GEZONDHEIDS DISCLAIMER

Alle inhoud en informatie op deze website inclusief mijn programma’s, producten en/of diensten is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden, vormt geen medisch, psychologisch of gezondheidsadvies van welke aard dan ook en ik garandeer niet dat de hierin gepresenteerde informatie vrij is van fouten of omissies. Ik bied geen medische, gezondheidszorg, voedingstherapie of coaching diensten aan voor diagnose, behandeling, preventie of genezing van welke lichamelijke kwaal, mentale of medische conditie dan ook. Een professionele-cliënt relatie met u wordt alleen gevormd nadat we uitdrukkelijk een schriftelijke overeenkomst met u zijn aangegaan die u hebt ondertekend, inclusief onze tariefstructuur en andere voorwaarden om met u in een specifieke kwestie te werken.

Hoewel ik ernaar streef nauwkeurige algemene informatie te verstrekken, is de hier gepresenteerde informatie geen vervanging voor professioneel advies van welke aard dan ook, en u dient zich niet uitsluitend op deze informatie te baseren. Raadpleeg altijd een deskundige op medisch en gezondheidsgebied voor uw specifieke behoeften en omstandigheden voordat u medische of gezondheidsgerelateerde beslissingen neemt. Voor vragen over uw gezondheid dient u onmiddellijk het advies in te winnen van een bevoegd arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

AFFILIATE / THIRD-PARTY LINKS DISCLOSURE AND DISCLAIMER

Ik kan samenwerken met andere bedrijven of deel uitmaken van verschillende affiliate marketing programma’s waarvan de producten of diensten kunnen worden gepromoot of geadverteerd op de website in ruil voor commissies en / of financiële beloningen wanneer u klikt en / of aankoop van deze producten of diensten via onze affiliate links. Ik zal een commissie ontvangen als u een aankoop doet via onze affiliate link zonder extra kosten voor u.

Ik kan ook andere producten, diensten, coaches en consulenten aanbevelen, maar een dergelijke verwijzing is niet bedoeld als een goedkeuring of verklaring dat dergelijke verstrekte informatie accuraat is. Ik beveel deze aan op basis van mijn persoonlijke ervaringen, maar het is nog steeds uw verantwoordelijkheid om uw eigen due diligence uit te voeren om er zeker van te zijn dat u de juiste informatie over dergelijke producten, diensten, coaches en consultants hebt verkregen.

Ik ben een deelnemer aan het Amazon Services LLC Associates Program, dat is een affiliate advertentieprogramma ontworpen om een manier te bieden voor sites om advertentiegelden te verdienen door te adverteren en te linken naar www.amazon.com en www.amazon.co.uk.

Deze affiliate of derde partij relaties compromitteren op geen enkele wijze de integriteit van de inhoud, informatie, diensten en materialen die hier aan u worden gepresenteerd, en u bent niet verplicht om op deze affiliate links te klikken om de aangeboden producten of diensten aan te schaffen. Deze affiliate programma’s zijn geselecteerd op basis van persoonlijke ervaringen en voorkeuren.

Hoewel ik deze affiliate links voor uw gemak op de website zet, heb ik geen controle over deze externe websites en zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun eigen inhoud en gepresenteerde informatie. Daarom kan Macblogster.nl en/of haar functionarissen, werknemers, opvolgers, aandeelhouders, joint venture partners of iemand anders die met mij samenwerkt niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor enige inhoud die op deze externe websites wordt gepresenteerd en voor enige schade die hieruit voortvloeit.

Dit disclosure beleid is van toepassing op alle affiliate links die ik delen op mijn website, sociale media, e-mails, programma’s, producten zoals cursussen, ebooks, diensten en alle andere communicatiemiddelen met u.

WINSTDISCLAIMER, GETUIGENISSEN EN ANDERE DISCLAIMERS

Ik kan mijn inkomensverslagen en succesresultaten van mijn huidige of vroegere klanten met inbegrip van productbesprekingen en getuigenissen van tijd tot tijd op de website bekendmaken. Deze inkomensverslagen, productbeoordelingen en getuigenissen zijn nauwkeurig en uitsluitend voor informatieve doeleinden.

Ik deel deze informatie als voorbeeld voor u, maar het dient niet als een garantie of belofte van welke aard dan ook voor uw resultaten en successen als u besluit om dezelfde informatie, recensies, producten, diensten, tips en technieken die hier worden aangeboden te gebruiken.

Alle getuigenissen op mijn websites, programma’s, producten en/of diensten zijn voorbeelden uit de echte wereld en verhalen van ervaringen van andere mensen met mijn programma’s, producten en/of diensten. Maar ze zijn niet bedoeld om te dienen als een garantie dat u dezelfde of soortgelijke resultaten zult bereiken. De prestaties van ieder individu zijn verschillend en uw resultaten zullen dienovereenkomstig variëren.

U wordt aangemoedigd om uw eigen onderzoek te doen en u bent zelf verantwoordelijk voor uw verdiensten en resultaten. Uw winstpotentieel en resultaten zijn afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, capaciteiten, ervaring en vaardigheden. Daarom stemt u ermee in mij en/of mijn functionarissen, werknemers, opvolgers, aandeelhouders, joint venture partners of iemand anders die met ons samenwerkt niet aansprakelijk te stellen voor uw successen of mislukkingen die direct of indirect verband houden met de informatie, rapporten, beoordelingen, producten en/of diensten die hier aan u worden gepresenteerd.

GESPONSORDE BLOG BERICHTEN / REVIEWS DISCLAIMER

Ik kan van tijd tot tijd gesponsorde blog berichten op mijn website plaatsen voor producten of diensten die ik aanbeveel of die waardevol zijn geweest in mijn persoonlijke ervaring of gebruik.

Ik kan verschillende producten, diensten en andere bronnen beoordelen om u beoordelingen van boeken, diensten en andere aanbevelingen te geven. Ik kan incentives, kortingen, vergoedingen of gratis producten ontvangen in ruil voor mijn recensies en gesponsorde inhoud. Al deze recensies en gesponsorde berichten zijn uitsluitend mijn eerlijke meningen die ik in goed vertrouwen geef. U wordt altijd aangemoedigd om uw eigen due diligence uit te voeren voordat u erop vertrouwt.

Ik deel deze informatie als voorbeeld voor u, maar het dient niet als een garantie of belofte van welke aard dan ook voor uw resultaten en successen als u besluit om dezelfde informatie, recensies, producten, diensten, tips en technieken die hier worden aangeboden te gebruiken.

U wordt aangemoedigd om uw eigen onderzoek te doen en u bent zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen, aankopen via onze affiliate links, gesponsorde inhoud en resultaten. Uw winstpotentieel en resultaten zijn afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, capaciteiten, ervaring en vaardigheden. Daarom stemt u ermee in mij en/of mijn functionarissen, werknemers, opvolgers, aandeelhouders, joint venture partners of iemand anders die met mij samenwerkt niet aansprakelijk te stellen voor uw successen of mislukkingen die direct of indirect verband houden met de informatie, rapporten, beoordelingen, producten en/of diensten die hier aan u worden gepresenteerd.

Op deze website worden producten en diensten besproken, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van video’s en productafbeeldingen van andere websites, logo’s van fabrikanten. Daarbij wordt geen auteursrecht geclaimd voor dit soort inhoud op de website en in de mate dat dergelijk materiaal geschonden lijkt te zijn, beweer ik dat dergelijke vermeende schending toelaatbaar is onder de fair use principes van de Nederlandse auteursrechtwetten. Als u van mening bent dat materiaal op een ongeoorloofde manier is gebruikt, neem dan contact met mij op via [info]@macblogster.nl.

GEEN GARANTIES

ALLE INHOUD, INFORMATIE, PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN OP DE WEBSITE ZIJN “ZOALS HET IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS ZONDER ENIGE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET INBEGRIP VAN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, EXPLICIET OF IMPLICIET VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. HET BEDRIJF DOET GEEN TOEZEGGINGEN EN GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE INHOUD, INFORMATIE, MATERIALEN, PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN. HET BEDRIJF GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN OF DAT DE HIER GEPRESENTEERDE INFORMATIE VOLLEDIG, ACTUEEL OF FOUTLOOS IS. HET BEDRIJF WIJST ALLE GARANTIES AF, IMPLICIET EN EXPLICIET, VOOR ELK DOEL, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U gaat ermee akkoord dat onder geen enkele omstandigheid, ik en/of mijn functionarissen, werknemers, opvolgers, aandeelhouders, joint venture partners of iemand anders die met mij samenwerkt aansprakelijk zal zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, billijke, speciale, punitieve, voorbeeldige of enige andere schade die voortvloeit uit uw gebruik van deze website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle inhoud, informatie, producten, diensten en afbeeldingen die hier gepresenteerd worden.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de website op uw eigen risico is en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de nauwkeurigheid van de persoonlijke en alle informatie die u verstrekt, het resultaat van uw handelingen, persoonlijke en zakelijke resultaten, en voor alle andere gebruik in verband met de website.

U stemt er ook uitdrukkelijk mee in dat ik en/of mijn functionarissen, werknemers, opvolgers, aandeelhouders, joint venture partners of iemand anders die met mij samenwerkt, niet aansprakelijk zijn jegens u voor schade die voortvloeit uit 1) eventuele fouten of weglatingen op de website, vertraging of weigering van producten of diensten, gebrekkige prestaties van welke aard dan ook, onderbreking in de werking en uw gebruik van de website, website aanvallen met inbegrip van computervirussen, het hacken van informatie, en alle andere systeemstoringen; 2) elk verlies van inkomen, gebruik, gegevens, inkomsten, winst, zaken of enige goodwill gerelateerd aan de website; 3) elke diefstal of ongeautoriseerde toegang door derden van uw informatie van de website ongeacht onze nalatigheid; en 4) elk gebruik of misbruik van de informatie, producten en/of diensten die hier worden aangeboden.

Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit nalatigheid, contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke aansprakelijkheidsleer. U stemt ermee in dat ik u geen uitdrukkelijke of impliciete garanties geef voor de hier gepresenteerde inhoud, en u aanvaardt dat u hier geen bijzondere resultaten worden beloofd.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord het Bedrijf en/of zijn functionarissen, werknemers, opvolgers, aandeelhouders, joint venture partners of iemand anders die met mij samenwerkt te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle verliezen, claims, schade, eisen, acties, rechtszaken, procedures of vonnissen, inclusief kosten, uitgaven en redelijke advocatenhonoraria (“Aansprakelijkheden”) die worden beoordeeld tegen of anderszins door u worden opgelopen als gevolg, geheel of gedeeltelijk, van: (a) handelingen of nalatigheden, hetzij nalatig of anderszins, door u, uw agenten, directeuren, functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers; (b) al uw handelingen en gebruik van mijn websites inclusief het kopen van programma’s, producten en diensten; (c) schending van wetten, regels, voorschriften of verordeningen door u; of (d) schending van voorwaarden en bepalingen van deze website door u of iemand die aan u gelieerd is; e) inbreuk door u of een andere gebruiker van uw account op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van iemand. De Onderneming zal u onmiddellijk op de hoogte brengen van dergelijke claims of aansprakelijkheid en behoudt zich het recht voor om dergelijke claims, aansprakelijkheid of schade op uw kosten te verdedigen. U zult uw volledige medewerking verlenen en ons desgevraagd kosteloos bijstaan bij de verdediging tegen dergelijke claims.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.